Contact | Sitemap
Skip Navigation Links
| Meer

11 T'AI - De Vrede

 

Algemeen

Oordeel

De Vrede. Het kleine gaat heen, het grote komt naderbij. Heil! Welslagen!

Beeld

Hemel en aarde verenigen zich: het beeld van de Vrede. Zo verdeelt en voltooit de heerser De loop van hemel en aarde; Hij bestuurt en ordent de gaven van hemel en aarde En staat zo het volk bij.

Betekenis

Aarde boven, hemel beneden. Bewaar je onschuld en zuiverheid, dan gaan alle deuren voor je open.

Trigrammen

Bovenste trigram

K'OEN - De Aarde: Het Ontvangende

Je bent een persoon die zich graag laat sturen door de omgeving; je staat open voor de geestelijke inwerking van anderen. Je bent behulpzaam en wilt anderen graag helpen. Pas op dat je niet te passief bent en zorg ervoor de touwtjes zelf in handen te houden. Anderen zouden wel eens misbruik kunnen maken van jouw goedheid.

Onderste trigram

TJ’IÈN - De Hemel : Het Scheppende

Je bent vol van zelfvertrouwen, zeker en standvast. Het is die kracht die ervoor zorgt je eigen leven in handen te hebben. Je bent onafhankelijk van je omgeving en neemt je eigen beslissingen. Hierdoor kan je soms egoïstisch overkomen en doe je sterker voor dan dat je daadwerkelijk bent.


Kerntrigrammen

Bovenste kerntrigram

TSJEN - De Donder: Het Opwekkende

Je hebt veel kwaliteiten, maar die laat je niet altijd tot uiting komen omdat je je laat tegenhouden door innerlijke drempels.

Onderste kerntrigram

TWÉI - Het Meer: Het Vrolijke

Je onderdrukt je eigen karaktereigenschappen, waardoor je je onzeker voelt.

Ontwikkeld door AK Online