Contact | Sitemap
Skip Navigation Links
| Meer

42 I - De Vermeerding

 

Algemeen

Oordeel

De Vermeerdering. Het is bevorderlijk iets te ondernemen. Het is bevorderlijk, het grote water over te steken.

Beeld

Wind en donder: Het beeld van de Vermeerdering. Alzo de edele: ziet hij iets goeds, dan doet hij het na. Heeft hij gebreken, dan legt hij ze af.

Betekenis

Wind boven, donder beneden. Volg de stem van je hart, dan zal je beslist slagen.

Trigrammen

Bovenste trigram

SOEN - De Wind: Het Zachtmoedige

Je bent een persoon die zich graag vervult met de kennis van datgene wat er in de wereld gebeurd. Je hebt behoefte aan contact met je omgeving. Laat je niet al teveel leiden door je eigen nieuwsgierigheid en probeer hoofd- en bijzaken goed van elkaar te scheiden.

Onderste trigram

TSJEN - De Donder: Het Opwekkende

Op dit moment vindt er veel verandering in jezelf plaats. Je hebt veel energie en wilt nieuwe dingen ondernemen, waarbij je oude dingen wilt afsluiten. Pas op dat je niet te hard van stabel loopt en geef jezelf de tijd om de veranderingen door te voeren.


Kerntrigrammen

Bovenste kerntrigram

KEN - De Berg: Het Stilhouden

Je bent op zoek naar innerlijke rust, een plek van stilte. Meditatie kan je helpen beter om te gaan met je dagelijkse werkzaamheden.

Onderste kerntrigram

K'OEN - De Aarde: Het Ontvangende

Je voelt een leegte die wacht om opgevuld te worden. Daarnaast heb je een sterke moederlijke binding.

Ontwikkeld door AK Online