Privacy en cookiebeleidverklaring

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@mysticlight.nl.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij: duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring; proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor legitieme doeleinden; jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons enkel via het contactformulier verzameld op onze contactpagina, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te kunnen behandelen.

Wij verwerken van jou de volgende gegevens:

– voor- en achternaam;
– e-mailadres;
– vraag of opmerking

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website

Bewaartermijnen 

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan jou te leveren met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou opgevraagde diensten. Zo worden je gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om jouw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kan je indienen via e-mail: info@mysticlight.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je ook een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Mysticlight gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Omdat de data die door deze cookies worden verzameld niet herleidbaar zijn tot jou als persoon mogen deze cookies zonder je toestemming geplaatst worden. Voor niet-functionele cookies hebben we altijd je toestemming nodig voordat deze geplaatst mogen worden. Hieronder leggen we uit welke soorten cookies voor het domein www.mysticlight.nl gebruikt worden.

Google analytics

Om inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers gebruiken we Google analytics. Google analytics houdt o.a. bij welke pagina’s bezocht worden en met welke browsers. De privacy van bezoekers wordt als volgt gewaarborgd:

  • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
  • In geen geval delen we persoonlijke gegevens met Google
  • Gegevens worden anoniem verwerkt
  • De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network

Advertenties

Op Mysticlight tonen we advertenties en producten die gerelateerd zijn aan tarot. De cookies van deze adverteerders houden o.a. bij op welke advertentie je hebt geklikt en hoe vaak de advertentie is getoond. Op deze manier kan Mysticlight commissie ontvangen van onze adverteerders. Volgens de wet mogen deze cookies alleen geplaatst worden met jouw toestemming. Om die reden worden deze advertenties pas getoond als je toestemming hebt gegeven voor de bijbehorende cookies.

Afmelden voor cookies

Je kunt te allen tijde je toestemming voor cookies wijzigen via Mysticlight.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 27 mei 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te accepteren krijg je interessante aanbiedingen te zien. Geef akkoord door te klikken op de 'Accepteren' knop.