De Hogepriester

Deze kaart staat symbool voor een groep. Dit kan een school zijn, maar ook de kerk of zelfs een hele cultuur. Hij kan een leraar zijn die een groep iets wil leren, maar kan ook ons geweten zijn. Deze kaart kan duidelijk maken dat we iets moeten leren of op zoek gaan naar een religie.

Rider-Waite Tarot
Rider-Waite Tarot
Tarot of Dreams
Tarot of Dreams
Crowley Tarot
Crowley Tarot

Kernwoorden

 • Drang: Zoeken naar de verborgen waarheid.
 • Doel: Kennis en verlichting als een van wetenschap en dogmatische godsdienst onafhankelijke ervaring.
 • Licht: Zoeken naar zin en waarheid, openbaring.
 • Aanmoediging: Het zoeken naar de zin en het zinvolle te doen.
 • Schaduw: Intolerantie, aanmatiging, esoterische arrogantie.
 • Waarschuwing: Arrogante zelfingenomenheid en dogmatische eigengereidheid.
 • Kwaliteit: Geloof, vertrouwen, verlichting (wegwijzer naar verlossing).

Algemeen

 • Vertrouwen
 • Ervaren van de zin van het bestaan
 • Deugd
 • Geloofskracht
 • Zoeken naar waarheid
 • Overtuigingskracht
 • Bewustzijnsverruiming

Beroep

 • Zinvolle bezigheid
 • Hoge arbeidsethiek
 • Verdere ontwikkeling
 • Zijn roeping volgen
 • Leren
 • Vertrouwen in eigen kunnen

Relatie

 • Diep vertrouwen
 • Harmonie
 • Rijpe morele concepten
 • Optimisme
 • Liefdesopenbaring
 • Zin en waarde van de relatie erkennen er waarderen

De Hogepriester als dagkaart

Treedt de dag van vandaag tegemoet met een gezond vertrouwen. Je hebt alle reden tot optimisme en goede kansen iets zinvols te doen of mee te maken. Probeer loze beloften uit de weg te gaan en laat je hierdoor niet beïnvloeden. Zoek naar het inhoudsvolle, naar het verborgene, naar de innerlijke waarden en laat je niet door uiterlijkheden bedriegen. Probeer later met een goed geweten terug te denken aan deze tijd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te accepteren krijg je interessante aanbiedingen te zien. Geef akkoord door te klikken op de 'Accepteren' knop.