De Toren

De Toren heeft te maken met een plotselinge snelle verandering. Plannen kunnen plotseling gewijzigd worden of er ontstaat ineens een chaos. Deze verandering kan pijnlijk zijn, omdat verandering vaak gevoelens van weerstand oproept. Het is aan jou hoe je ermee omgaat, verandering kan ook positieve gevolgen hebben ook al is dat in het begin vaak moeilijk om in te zien.

Rider-Waite Tarot
Rider-Waite Tarot
Tarot of Dreams
Tarot of Dreams
Crowley Tarot
Crowley Tarot

Kernwoorden

 • Drang: Vernietiging van de vorm, opheffing en ommekeer van waarden.
 • Doel: De waarheid, verlichting of het inzicht, dat als een bliksem inslaat het valsheid en vaste ideeën vernietigt.
 • Licht: Zelfoverwinning (vrijmaking van de ziel).
 • Aanmoediging: Het doorbreken van te krappe kaders.
 • Schaduw: Blinde destructie.
 • Waarschuwing: Onberekenbare risico's en gevaren die een radicale ommezwaai veroorzaken.
 • Kwaliteit: Openbreken van verhardingen; door de pijn heen naar een nieuwe geboorte (...ieder einde is een nieuw begin!).

Algemeen

 • Plotseling inzicht
 • Doorbraak
 • Speling van het lot
 • Ommekeer
 • Bevrijding

Beroep

 • Ontslag
 • Radicale verandering
 • Concurrentie
 • Krachtdadig optreden

Relatie

 • Plotselinge scheiding
 • Uitbreken uit beperkte relaties
 • Gevoelsexplosie
 • Verfrissend onweer in een relatie

De Toren als dagkaart

Houd vandaag rekening met een verrassing die je ofwel begroet als een aangename herkenning ofwel ervaart als een ingrijpende storing, die schijnbaar zaken op orde zal stellen. Het is begrijpelijk dat het je ergert of kwetst, wanneer vandaag iets niet volgens plan zal verlopen. Bedenk dat deze ervaring nodig is om een bepaalde illusie te kunnen doorbreken. Als je later zult terugkijken wat er vandaag gebeurt is, kun je het in perspectief plaatsen en de goede kanten ervan zien.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te accepteren krijg je interessante aanbiedingen te zien. Geef akkoord door te klikken op de 'Accepteren' knop.